18002, Україна, м. Черкасси, вул. Гоголя, 221
факс: +38 (0472) 330-086
тел.: +38 (0472) 336-944
E-mail: office@agro-euro-consulting.ua

Мінеральні добрива – це речовини органічного та неорганічного походження основними складниками яких є азот (N), фосфор (P) та калій (K), однак також можуть містити мікро- або мезоелементи. Їх внесення забезпечує додаткове надходження елементів живлення, які підвищують енергію життєвих процесів у рослинах та змінюють властивості й режими ґрунту. Ці добрива використовують для основного удобрення, передпосівного внесення та підживлення.
Значення мінеральних добрив динамічно зростає внаслідок підвищення продуктивності землеробства, вирощування високопродуктивних сортів та зниження родючості ґрунтів. На сьогодні їх внесення є загальновідомою практикою, однак ефективність цього агрозаходу в значній мірі залежить не лише від правильного застосування, але й якості сировини та технологій завдяки яким вони були виготовлені.

На ринку представлено велику кількість мінеральних добрив різного виробництва, тому зорієнтуватись буває складно, однак при виборі під конкретну сільськогосподарську культуру та ґрунт слід звертати увагу на:
• співвідношення компонентів
• розчинність
• в яких сполуках знаходять елементи живлення
• сертифікати, які підтверджують якість
• виробника та його репутацію

Основні відмінності добрив, які імпортує наша компанія від тих, що на сьогодні представлені в Україні полягають в наступному:

➢ Всі добрива сертифіковані й володіють найвищими відзнаками якості (Сертифікат відповідності «NAWÓZ WE», знак якості класу «Q»), а також відповідають технічним вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 2003/200.
➢ Ефективність дії добрив підтверджено лабораторними та польовими випробуваннями проведеними в країнах Європейського Союзу.
➢ Якість добрив дозволяє їм бути конкурентними на Європейському ринку.
➢ Вміст діючої речовини на 100% відповідає формулі.
➢ Поживні елементи знаходяться у збалансованих співвідношеннях та водорозчинних сполуках, що гарантує високий рівень їх засвоєння рослиною (до 85 %).
➢ Використання сировини високої якості забезпечує зниження вмісту в добривах домішок, баластових речовин та важких металів.
➢ Запровадження сучасних технологій виробництва гранул забезпечує особливу їх міцність, що захищає від руйнувань, а також однорідність розміру. Це дає змогу якісно здійснити всі технологічні операції пов’язані з внесенням добрив.