18002, Україна, м. Черкасси, вул. Гоголя, 221
факс: +38 (0472) 330-086
тел.: +38 (0472) 336-944
E-mail: office@agro-euro-consulting.ua

Не менш важливі: сірка та магній у живленні рослин

Не менш важливі: сірка та магній у живленні рослин (Думка експертів. Цикл інформаційних повідомлень) Загальновідомо, що магній і сірка є необхідними поживними речовинами для правильного росту та розвитку рослин, а також для створення структурних та резервних речовин, тобто білків, жирів та вуглеводів. Основні функції магнію та сірки утворення хлорофілу асиміляція вуглекислого газу активація синтезу ферментів та вітамінів блокування надмірного накопичення небілкових сполук азоту: нітратів та амідів. Ознаки нестачі магнію   порушення фосфорного, білкового та вуглеводного обмінів формування пластид розвивається хлороз…

Яка насправді економічна ефективність вапнування?

Яка насправді економічна ефективність вапнування? Значення вапнування, як фактору підвищення врожайності та оптимізації реакції ґрунтового середовища, загальновідома. Однак інтенсифікація сільського господарства призвела до необхідності внесення кальцієвмісних добрив не лише на ґрунтах зони Полісся України, наприклад дерново-підзолистих чи сірих лісових. Виробники сільськогосподарської продукції тривалий час вважали, що чорноземи, як найродючіші ґрунти світу, не потребують дбайливого ставлення, тому можна без значних витрат використовувати їх ресурси для отримання прибутку. Однак дослідження останніх років показали, що це далеко не так. Зокрема, з’являється все більше…

Фізіологічна роль та використання у системі удобрення сірки та кальцію.

Фізіологічна роль та використання у системі удобрення сірки та кальцію. Сірка (Сульфур). Фізіологічна роль сірки: Сірка  входить до складу майже всіх білків, оскільки низка амінокислот (цистеїн, цистин,  метіонін та ін.) є сірковмісними. Перша стійка органічна сполука, яка утворюється з  відновленої неорганічної сірки, це амінокислота цистеїн.

У сучасних інтенсивних технологіях — особлива увага Магнію

У сучасних інтенсивних технологіях — особлива увага Магнію ЛИХОЧВОР В. В., д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівський національний аграрний університет ДЕМЧИШИН А. М., директор Львівської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (ДУ «Держґрунтохорона») Його величність Магній, і ще раз про Кальцій Рівень урожайності польових культур визначається певними законами рослинництва. Основні з них такі.

Вапнування весною

Вапнування весною Метеорологічні умови чи організація робіт в господарстві не завжди дозволяють оптимізувати проведення агротехнічних заходів. Часто пропускається вапнування. Вапнування весною не є оптимальним терміном виконання цього заходу, хоча й приносить позитивні результати.