Вапнування весною

Метеорологічні умови чи організація робіт в господарстві не завжди дозволяють оптимізувати проведення агротехнічних заходів. Часто пропускається вапнування. Вапнування весною не є оптимальним терміном виконання цього заходу, хоча й приносить позитивні результати.

Ефективність весняного вапнування залежить від багатьох чинників. До головних із них належить якість застосованого мінерального кальцію. У випадку використання традиційних карбонатів із фракцією 0-2 мм ефект нейтралізації окислення значно розтягнутий у часі, а зміна реакції може бути відчутна тільки за кілька місяців, тобто в період поза фазою найінтенсивнішого росту рослин. Ясно, що захід має корисний вплив. Однак відповідний ефект відчувається тільки наступного року при вирощуванні наступної культури. У випадку такого підходу до питання регулювання реакції вапнування весною є найбільш розумним. Якщо поставлено ціль отримати ефект у перший рік, то слід застосовувати карбонатні міндобрива з найвищим рівнем роздроблення та пов’язаної з ним високої реактивності або відповідно дібраної дози кальцію в оксидній формі.

У межах гами карбонатів вапняних добрив, які пропонуються Lhoist, знаходиться серія міндобрив «преміум» із найвищим рівнем роздробленості – Opolwiak premium, Wojcieszowiak premium та Bukowiak premium. Діаметр часток цих міндобрив коливається в рамках 0-0,09 мм, що нагадує «консистенцію» пудри. У результаті ретельного роздроблення часток отримується матеріал з дуже великою реактивністю, що впливає на реакцію ґрунту. Застосування продуктів серії «преміум» спричинює поступову й лагідну нейтралізацію ґрунту впродовж кількох тижнів, у залежності від вологи ґрунту і температури. З огляду на це виникає можливість проведення посіву майже відразу після застосування кальцію. В такому випадку не спостерігається жодного негативного впливу вапнування на рослини, що сходять.

Добрим і дуже ефективним рішенням є застосування кальцію в оксидній формі, яка при контакті з водою, що міститься в ґрунті, спричинює швидкий ефект нейтралізації окислення. Такого типу продукти слід ретельно перемішувати з ґрунтом (найкраще під час орання). З огляду на відносно швидкі зміни реакції ґрунту після застосування оксиду кальцію, треба провести посів чи розсадку рослин мін. За 2 тижні після проведення заходу до моменту стабілізації реакції в ґрунті. Весною рекомендуються малі дози, що нівелюють комплекс чинників окислення. Підраховано, що впродовж року треба застосовувати мін. 500 кг CaO для нівелювання всіх чинників, які впливають на окислення ґрунту.

За можливості застосування малих доз оксиду кальцію можна застосувати магній. Прикладом міндобрива, що виконує дві функції – нейтралізації окислення і збагачення ґрунту засвоюваним магнієм є Oxyfertil® Mg 75/25 (CaO+MgO мін. 75%, вміст MgO мін. 25%). Додатковою перевагою цього продукту є легкість його введення за допомогою стандартних розсіювачів для гранулятів (з огляду на форму фракціонування 1-3 мм). Oxyfertil® Oxyfertil® Mg 75/25 рекомендується для консервативного (балансуючого) вапнування дозою мін. 0,5 т/га. З цією кількістю міндобрива буде введено мін. 175 кг MgO/га.